Altijd al willen weten wie de mensen zijn die Coöperatie Ondergrond draaiende houden? De komende weken geven we ons bloot: elke week posten we een kort interview met een van onze collega’s. Deze week: een gesprek met collega Max de Corte! 

1. Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ruim 10 jaar geleden besloot ik dat ik van carrière wilde veranderen. Ik wilde meer buiten werken, ik wilde iets doen waar ik moreel achter kon staan, ik wilde voor mezelf werken en ik wilde afwisselend werk doen. Ik had wat spaargeld, dus ik besloot er werk van te maken. Ik heb toen een buurtmoestuin opgezet en dat was redelijk succesvol en ik leerde heel veel, onder andere over permacultuur. Na 2 jaar was het geld echter op. Toen heb ik mijn bedrijf Moestuinman opgezet en met mijn opgedane kennis ben ik toen cursussen gaan geven over permacultuur. Ook werd ik gevraagd door een andere buurtmoestuin om vrijwilligers te begeleiden en uiteindelijk kwam ik terecht bij De Voedseltuin, een project dat biologisch groente en fruit kweekt voor de voedselbank ik Rotterdam. Daar heb ik 5 en een half jaar gewerkt. Een jaar geleden heb ik samen met Paul en Bastiaan Coöperatie Ondergrond opgezet. 

2. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in het onderwerp ‘voedselbossen’?

Ik had sterk de behoefte om gezonder en biologisch verantwoord te leven. Via Transition Town Rotterdam kwam ik in aanraking met permacultuur en van daaruit kwam ik in aanmerking met voedselbossen. Toen ik 8 jaar geleden Ketelbroek, het voedselbos van Wouter van Eck, bezocht, was ik helemaal om. Samen met anderen, op initiatief van collega Paul, heb ik toen het Rotterdams Forest Garden Network opgericht. Sindsdien ben ik me specifiek gaan richten op voedselbossen. Omdat er destijds nog weinig informatie beschikbaar was over voedselbosbouw was dit echt een pionerende fase, waarin we ons veel hebben verdiept in de theorie maar vooral ook aldoende veel hebben geleerd. 

3. Wat is jouw rol binnen Coöperatie Ondergrond? 

Ik ben echt een spin in het web. Ik heb het initiatief genomen voor Ondergrond, omdat ik echt de behoefte had om structureel samen te werken. De eerste locaties van Ondergrond zijn door mij aangedragen, al zijn er inmiddels ook locaties aangedragen door Paul en Bastiaan. Inmiddels hou ik me veel bezig met acquisitie en netwerken. Ik heb veel contact met potentiële klanten, maar ook met potentiële samenwerkingspartners. Ik denk veel na over hoe we als Coöperatie kunnen groeien en ontwikkelen. Ik doe af en toe ook nog wel ontwerp en project ontwikkeling, maar ik probeer dit zoveel mogelijk te delegeren naar nieuwe samenwerkingspartners. Samengevat, ik kijk hoe ik mezelf overbodig kan maken in lopende projecten, zodat ik me kan richten op nieuwe ideeën en die in nieuwe projecten kan omzetten. 

4. Wat vind je het leukst aan je werk? 

Het samenkomen van omstandigheden. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een Voedselbosacademie. De blauwafdrukken lagen al een tijdje op tafel, maar inmiddels is er financiering om het te realiseren en heb ik samenwerkingspartners, collega’s Steven en Maarten, die dit op zich kunnen nemen. Ik zie mijn werk als een puzzel, ik denk constant na over hoe de coöperatie zich kan blijven ontwikkelen. Zo observeer ik veel en maak ik afwegingen om te kijken wanneer ik in moet grijpen en wanneer ik beter niks kan doen. Zo werkt het ook in een voedselbos, soms moet je als beheerder bijsturen, maar soms kun je beter niet ingrijpen.

Ik zie mijn werk als een puzzel, ik denk constant na over hoe de coöperatie zich kan blijven ontwikkelen. Zo observeer ik veel en maak ik afwegingen om te kijken wanneer ik in moet grijpen en wanneer ik beter niks kan doen.

Max de Corte