Altijd al willen weten wie de mensen zijn die Coöperatie Ondergrond draaiende houden? De komende weken geven we ons bloot: elke week posten we een kort interview met een van onze collega’s. Deze week: een gesprek met collega Steven Kramer! 

1. Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Steven en ik heb recentelijk de master ‘Global Business and Sustainability’ afgerond. Ik ben ooit gestart als filmmaker, waarbij ik me zowel bezig hield met de creatieve als de technische aspecten van het vak. Ik wilde daarna door studeren vanwege een grote interesse in ondernemerschap waar ik verdieping en uitdaging voor zocht. Zo ben ik bedrijfskunde gaan doen. Tijdens mijn studie kreeg ik een vak over duurzaamheid en zo kwam ik erachter dat de verduurzaming van de samenleving nog een lange weg te gaan heeft. De huidige pure groei-georiënteerde economische modellen zijn niet geschikt voor de lange termijn. Ik was erdoor geïntrigeerd en besloot me er meer in te verdiepen. Ik heb in tegenstelling tot de meesten bij Ondergrond nog enorm weinig ervaring in de groene wereld, maar daarmee probeer ik ook juist de brug te kunnen slaan tussen twee werelden. 

2. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in het onderwerp ‘voedselbossen’?

In de eerste week van mijn master ging ik naar voedselbos de Overtuin, in het Arboretum Trompenburg, waar ik een rondleiding kreeg van Bastiaan en Paul. Het concept ‘voedselbossen’ sprak me meteen aan. Ik vind het vooral gaaf dat deze vorm van landbouw regeneratief is: de meeste vormen van landbouw putten de grond uit, maar voedselbosbouw maakt de grond juist gezonder. Daar wilde ik meer over leren en bij betrokken raken, en hiermee mijn fascinatie voor systeemdenken verdiepen. Daarom heb ik toen besloten om vrijwilliger te worden bij de Shiitake kwekerij in Trompenburg en zo begon het balletje te rollen. 

3. Wat is jouw rol binnen Coöperatie Ondergrond? 

Mijn rol wordt met de tijd steeds breder. Ik ben gestart bij het bedrijf van Max, Moestuinman, waarbij ik ondertussen het gehele proces van het aanleggen van Groene Schoolpleinen begeleid met scholen. Bij Ondergrond groeit mijn rol ook gestaag. Zo ben ik projectleider voor het aankomende Groen Traineeship waarbij we een voedselbosfestival gaan organiseren en ben ik een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de voedselbosacademie. Daarnaast houd ik van structuur en probeer ik daarmee Ondergrond te helpen groeien in dit vroege stadium, door onder andere projectmanagement tools te introduceren en goal setting strategieën aan te jagen. Vanalles dus! 

4. Wat vind je het leukst aan je werk? 

Ik leer enorm veel! Mijn manier van denken is bijvoorbeeld veranderd door mijn bezigheden voor Ondergrond. In voedselbossen is alles aan elkaar verbonden. Elke plantensoort heeft invloed op het systeem als geheel. Om met voedselbossen te werken moet je dus denken op het niveau van het hele ecosysteem, niet op het niveau van één plant. Ik denk dat deze holistische denkwijze ook toepasbaar is op de samenleving.

Om met voedselbossen te werken moet je dus denken op het niveau van het hele ecosysteem, niet op het niveau van één plant. Ik denk dat deze holistische denkwijze ook toepasbaar is op de samenleving.

Steven Kramer