Over Ondergrond

Coöperatie Ondergrond ontwikkelt voedselbossen en op voedselbosprincipes gebaseerde eetbaar groene plekken in en om de stad. Daarnaast cultiveert Ondergrond een vruchtbare maatschappelijke bodem voor deze plekken, door de sociale, culturele, financiële en ruimtelijke condities te creëren waarin ze kunnen groeien en bloeien

Ondergrond is een coöperatieve vereniging van sociaal ondernemers zonder winstoogmerk. Door de balans te houden tussen winstgevende en onrendabele delen realiseren wij op eigen kracht ecologische en sociale doelen. De oprichters vertegenwoordigen meer dan 12 jaar ervaring in de stadslandbouw en ruim 8 jaar in de voedselbosbouw. Om hen heen bevindt zich een groeiend netwerk van vrijwilligers en professionals, van waaruit steeds meer leden toe zullen treden tot de coöperatie. Ontmoet onze leden.

Onze drijfveren

Missie

Onze missie

Ondergrond realiseert zo veel mogelijk voedselbossen die bijdragen aan een duurzame voedselproductie en een gezonde leefomgeving en werkt aan een samenleving waarin deze kunnen bloeien.

Visie

Onze visie

Ondergrond ziet voedselbosbouw niet alleen als duurzaam alternatief voor de landbouw en stedelijk groenbeheer, maar ook als inspiratie om onze samenleving duurzaam in te richten en te organiseren.

Educatieve activiteiten

Met Voedselbos School Ondergrond organiseren wij activiteiten rondom Voedselbossen, Eetbare Siertuinen, Voedselbostuinen en in mindere mate Permacultuur gerelateerde onderwerpen.

Meer weten?

Wil je weten wat Ondergrond voor jou kan betekenen?