Onze missie

Ondergrond wil zo veel mogelijk voedselbossen realiseren, die bijdragen aan duurzame voedselproductie en een gezonde, leefbare stad. Ondergrond wil een voedingsbodem creëren voor deze voedselbossen, sociaal, cultureel, financieel en ruimtelijk, op de volgende manieren:

  • Ondergrond ontwikkelt haar eigen voedselbosproductie inclusief verwerking en afzet. We creëren lokale/regionale ketens rondom onze voedselboslocaties en die van anderen in ons netwerk.
  • Ondergrond experimenteert op haar locaties met verschillende vormen van voedselbosbouw.
  • Ondergrond doet onderzoek. In samenwerking met en aanvullend op wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we kennis en leggen die vast. Naast het leren van onze praktijk door observatie en monitoring, onderzoeken we doelgericht vragen die relevant zijn voor onze praktijk en voor de ontwikkeling van de voedselbosbouw in het algemeen.
  • Ondergrond deelt waar mogelijk haar kennis en probeert die toegankelijk te maken voor een zoveel mogelijk mensen; gratis online voor wie zichzelf wil onderwijzen; via cursussen voor wie onze kennis uit eerste hand en interactief wil opnemen, via lezingen voor beleidsmakers.
  • Ondergrond ontwikkelt educatie rondom voedselbossen en eetbare tuinen voor verschillende doelgroepen van basisschool tot herintreders.
  • Ondergrond wil mensen informeren en enthousiasmeren om zelf voedselbossen en eetbare
    tuinen aan te leggen (lokaal, landelijk, regionaal en wereldwijd)

Meer weten?

Samen zo veel mogelijk voedselbossen realiseren, die bijdragen aan duurzame voedselproductie en een gezonde, leefbare stad?

Zoek contact