Coöperatie Ondergrond

Coöperatie Ondergrond is opgericht door voedselbosexperts Max de Corte, Paul de Graaf en Bastiaan Rooduijn. Inmiddels zijn er meer leden toegetreden. Om hen heen groeit een netwerk van vrijwilligers, stagiaires en professionals van waaruit weer nieuwe leden zullen aansluiten.

Max de Corte

Max de Corte

Met ruim 10 jaar stadslandbouw ervaring heeft Max zich vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling, ontwerp & aanleg van groen-blauwe plekken in de stad, van buurtmoestuin en groen schoolplein tot voedselbos.

Naast alle kennis over aanleg en realisatie heeft hij veel ervaring met het betrekken van bewoners en activeren van vrijwilligers; zowel bij het opzetten van projecten als onderhoud & continuering van deze initiatieven.
 Daarnaast geeft Max les in diverse onderwerpen zoals permacultuur, moestuinieren, bodem & composteren, voedselbossen en eetbare natuurtuinen. Binnen Ondergrond is Max aanjager, strateeg, organisator en voedselbosontwerper. Hij staat voor de uitvoering van projecten. Vanuit zijn visie op voedselbosbouw leidt hij de educatie en communicatie.  www.moestuinman.nl

Paul de Graaf

Paul de Graaf

Paul benadert stad en platteland als sociaal-ecologisch systeem. Hij is (landschaps)architect en expert op het gebied van duurzame integratie van landbouw en andere multifunctionele levende systemen in en om de stad.

Hij is initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema, waaronder Eetbaar Rotterdam, ERGroeit en Rotterdams Forest Garden Netwerk. Binnen Ondergrond is Paul ruimtelijk ontwerper, strateeg en systeemdenker. Hij onderzoekt hoe voedselbossen een vanzelfsprekend deel van onze maatschappij kunnen worden, zowel praktisch als visionair. www.pauldegraaf.eu.

Bastiaan Rooduijn

Bastiaan is afgestudeerd als ecoloog en boslandbouwer, met een sterke passie voor biodiversiteit en duurzame voedselproductie. Zijn kennis en ervaring op dit gebied zet hij nu al meer dan 5 jaar in voor de realisatie van eetbaar landschap.

Hij is gespecialiseerd in eetbare planten en voedselbossen, van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie tot onderzoek. Sinds 2019 is Bastiaan uitvoerend coördinator van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen, waarmee op gestandaardiseerde wijze ecologische, economische en sociale data wordt verzameld in een grote groep Nederlandse voedselbossen. Binnen Ondergrond is Bastiaan ecoloog, plantenkenner en voedselbosontwerper. Hij werkt aan kennisontwikkeling en deelt zijn encyclopedische kennis in rondleidingen, lezingen en workshops. www.natvise.com

Maarten Epskamp

Maarten Epskamp

Op het moment ben ik voornamelijk bezig met ontwerpen. Ik ben voor Moestuinman, het bedrijf van Max, bezig met het ontwerpen van groene schoolpleinen. Binnen Ondergrond ontwerp ik ook voedselbostuinen voor grote locaties.

Een van de projecten die nu net in gang is gezet is in Zeeland, we zitten dus echt in de beginfase. Dan is het vooral een kwestie van het vertalen van de randvoorwaarden van de eigenaar en de gemeente of provincie naar een ruimtelijke tekening. Ik ben zelf nog iets minder thuis in eetbare beplanting, maar in mijn samenwerking met Ondergrond leer ik hier ontzettend veel over!

Lees het hele interview met Maarten

Steven Kramer

Steven Kramer

Gestart als filmmaker en doorgerold richting bedrijfskunde, waar duurzaamheid naar mijn idee een schrikbarend klein onderwerp was. Tijdens mijn master Global Business and Sustainability kwam ik in aanraking met systeemdenken.

Systeemdenken zette voor mij veel in perspectief. Globale problematiek werd een stuk complexer, en niemand leek het meer goed te kunnen doen, maar ook maakte deze blik zaken een stuk logischer. Voedselbossen en de manier waarop Coöperatie Ondergrond zich organiseert voelt voor mij als dé weg richting een meer regeneratieve samenleving. Bij Ondergrond ben ik veelal bezig met meer structuur aanbrengen in de organische organisatie, begeleid ik projecten zoals het eerste voedselbosfestival en doe ik veel op creatieve vlak met mijn kennis als filmmaker en webdeveloper. 

Lees het interview met Steven

Marly Bonten

Marly Bonten

Ik hou me bezig met voedselverwerking van de oogst uit de verschillende voedselbostuinen die Coöperatie Ondergrond in Rotterdam onderhoudt en uit voedselbos de Overtuin. 

Het is erg uitdagend werk, want de oogst is helemaal niet gelijkmatig verspreid. Soms is er enorm veel opbrengst en soms is er niks. Dan denk ik na over hoe ik zo goed mogelijk een grote hoeveelheid peren kan verwerken bijvoorbeeld: is het het handigst om de oogst in één keer te verwerken, of is het handiger om een deel op te slaan? Dat vind ik inspirerend en uitdagend. Ik begin steeds meer te leren wat wel en niet werkt.  Daarnaast geef ik workshops en lessen over voedsel verwerken uit het voedselbos en ga dat ook doen als docent aan de voedselbosschool in oprichting.

Lees het hele interview met Marly

Tom Lovett

Tom Lovett

Ik ben vaste vrijwilliger bij Ondergrond, ik heb voornamelijk een ondersteunende rol. Dit is voornamelijk als bos tuinman, ik doe bijvoorbeeld veel aan het onderhoud van de verschillende locaties.

Ik ga binnenkort ook andere vrijwilligers begeleiden in voedselbos de Overtuin. Maar ik ben zelf ook nog lerende, ik leer aldoende. Dat vind ik ook het leukst aan voedselbossen, je bent nooit uitgeleerd.

Lees het hele interview met Tom

Meer weten?

Wil je weten wat Ondergrond voor jou kan betekenen?

Zoek contact