Coöperatie Ondergrond

Coöperatie Ondergrond is opgericht door voedselbosexperts Max de Corte, Paul de Graaf en Bastiaan Rooduijn. Inmiddels zijn er meer leden toegetreden. Om hen heen groeit een netwerk van vrijwilligers, stagiaires en professionals van waaruit weer nieuwe leden zullen aansluiten.

Max de Corte

Max de Corte

Met ruim 10 jaar stadslandbouw ervaring heeft Max zich vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling, ontwerp & aanleg van groen-blauwe plekken in de stad, van buurtmoestuin en groen schoolplein tot voedselbos.

Naast alle kennis over aanleg en realisatie heeft hij veel ervaring met het betrekken van bewoners en activeren van vrijwilligers; zowel bij het opzetten van projecten als onderhoud & continuering van deze initiatieven.
 Daarnaast geeft Max les in diverse onderwerpen zoals permacultuur, moestuinieren, bodem & composteren, voedselbossen en eetbare natuurtuinen. Binnen Ondergrond is Max aanjager, strateeg, organisator en voedselbosontwerper. Hij staat voor de uitvoering van projecten. Vanuit zijn visie op voedselbosbouw leidt hij de educatie en communicatie.  www.moestuinman.nl

Paul de Graaf

Paul de Graaf

Paul benadert stad en platteland als sociaal-ecologisch systeem. Hij is (landschaps)architect en expert op het gebied van duurzame integratie van landbouw en andere multifunctionele levende systemen in en om de stad.

Hij is initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema, waaronder Eetbaar Rotterdam, ERGroeit en Rotterdams Forest Garden Netwerk. Binnen Ondergrond is Paul ruimtelijk ontwerper, strateeg en systeemdenker. Hij onderzoekt hoe voedselbossen een vanzelfsprekend deel van onze maatschappij kunnen worden, zowel praktisch als visionair. www.pauldegraaf.eu.

Bastiaan Rooduijn

Bastiaan is afgestudeerd als ecoloog en boslandbouwer, met een sterke passie voor biodiversiteit en duurzame voedselproductie. Zijn kennis en ervaring op dit gebied zet hij nu al meer dan 5 jaar in voor de realisatie van eetbaar landschap.

Hij is gespecialiseerd in eetbare planten en voedselbossen, van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie tot onderzoek. Sinds 2019 is Bastiaan uitvoerend coördinator van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen, waarmee op gestandaardiseerde wijze ecologische, economische en sociale data wordt verzameld in een grote groep Nederlandse voedselbossen. Binnen Ondergrond is Bastiaan ecoloog, plantenkenner en voedselbosontwerper. Hij werkt aan kennisontwikkeling en deelt zijn encyclopedische kennis in rondleidingen, lezingen en workshops. www.natvise.com

Maarten Epskamp

Maarten Epskamp

Maarten is landschapsontwerper, muzikant en overtuigd veganist. Met een uitgebreide ervaring als ontwerper bij verschillende bureaus en gemeenten is Maarten expert op het gebied van analyse, ruimtelijk- en beplantingsontwerp, materialisering en (begeleiding van) uitvoering van projecten in de buitenruimte.

Via het boeddhistisch gedachtegoed, waarin de verbondenheid van alles 1 van de centrale thema’s is, kwam Maarten op het pad van de permacultuur waarin de drie ethische uitgangspunten: zorg voor de mens, zorg voor de aarde en eerlijk delen centraal staan. Deze visie sluit naadloos aan op zijn intrinsieke behoefte om op een positieve manier bij te dragen aan de noodzakelijke nieuwe balans van de mens als onderdeel van haar natuurlijke omgeving.
Binnen Ondergrond is Maarten ontwerper van voedselbossen, eetbare (sier)tuinen en groen-blauwe schoolpleinen. Ook houdt hij zich bezig met de organisatie en begeleiding van de uitvoering, steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen en deelt zijn kennis via rondleidingen en workshops. Hij is daarnaast een van de initiatiefnemers van het eerste voedselmoeras van Nederland dat in Den Haag is gerealiseerd.

Website: https://www.epskamplandschap.nl/

Steven Kramer

Steven Kramer

Gestart als filmmaker en doorgerold richting bedrijfskunde, waar duurzaamheid naar mijn idee een schrikbarend klein onderwerp was. Tijdens mijn master Global Business and Sustainability kwam ik in aanraking met systeemdenken.

Systeemdenken zette voor mij veel in perspectief. Globale problematiek werd een stuk complexer, en niemand leek het meer goed te kunnen doen, maar ook maakte deze blik zaken een stuk logischer. Voedselbossen en de manier waarop Coöperatie Ondergrond zich organiseert voelt voor mij als dé weg richting een meer regeneratieve samenleving. Bij Ondergrond ben ik veelal bezig met meer structuur aanbrengen in de organische organisatie, begeleid ik projecten zoals het eerste voedselbosfestival en doe ik veel op creatieve vlak met mijn kennis als filmmaker en webdeveloper. 

Lees het interview met Steven

Tom Lovett

Tom Lovett

Ik ben vaste vrijwilliger bij Ondergrond, ik heb voornamelijk een ondersteunende rol. Dit is voornamelijk als bos tuinman, ik doe bijvoorbeeld veel aan het onderhoud van de verschillende locaties.

Ik ga binnenkort ook andere vrijwilligers begeleiden in voedselbos de Overtuin. Maar ik ben zelf ook nog lerende, ik leer aldoende. Dat vind ik ook het leukst aan voedselbossen, je bent nooit uitgeleerd.

Lees het hele interview met Tom

Meer weten?

Wil je weten wat Ondergrond voor jou kan betekenen?

Zoek contact