Coöperatie Ondergrond

Coöperatie Ondergrond bestaat op dit moment uit voedselbosexperts Max de Corte, Paul de Graaf en Bastiaan Rooduijn. Om hen heen groeit een netwerk van vrijwilligers, stagiaires en professionals van waaruit nieuwe leden zullen aansluiten.

Max de Corte

Max de Corte

Met ruim 10 jaar stadslandbouw ervaring heeft Max zich vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling, ontwerp & aanleg van groen-blauwe plekken in de stad, van buurtmoestuin en groen schoolplein tot voedselbos.

Naast alle kennis over aanleg en realisatie heeft hij veel ervaring met het betrekken van bewoners en activeren van vrijwilligers; zowel bij het opzetten van projecten als onderhoud & continuering van deze initiatieven.
 Daarnaast geeft Max les in diverse onderwerpen zoals permacultuur, moestuinieren, bodem & composteren, voedselbossen en eetbare natuurtuinen. Binnen Ondergrond is Max aanjager, strateeg, organisator en voedselbosontwerper. Hij staat voor de uitvoering van projecten. Vanuit zijn visie op voedselbosbouw leidt hij de educatie en communicatie.  www.moestuinman.nl

Paul de Graaf

Paul de Graaf

Paul benadert stad en platteland als sociaal-ecologisch systeem. Hij is (landschaps)architect en expert op het gebied van duurzame integratie van landbouw en andere multifunctionele levende systemen in en om de stad.

Hij is initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema, waaronder Eetbaar Rotterdam, ERGroeit en Rotterdams Forest Garden Netwerk. Binnen Ondergrond is Paul ruimtelijk ontwerper, strateeg en systeemdenker. Hij onderzoekt hoe voedselbossen een vanzelfsprekend deel van onze maatschappij kunnen worden, zowel praktisch als visionair. www.pauldegraaf.eu.

Bastiaan Rooduijn

Bastiaan is afgestudeerd als ecoloog en boslandbouwer, met een sterke passie voor biodiversiteit en duurzame voedselproductie. Zijn kennis en ervaring op dit gebied zet hij nu al meer dan 5 jaar in voor de realisatie van eetbaar landschap.

Hij is gespecialiseerd in eetbare planten en voedselbossen, van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie tot onderzoek. Sinds 2019 is Bastiaan uitvoerend coördinator van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen, waarmee op gestandaardiseerde wijze ecologische, economische en sociale data wordt verzameld in een grote groep Nederlandse voedselbossen. Binnen Ondergrond is Bastiaan ecoloog, plantenkenner en voedselbosontwerper. Hij werkt aan kennisontwikkeling en deelt zijn encyclopedische kennis in rondleidingen, lezingen en workshops. www.natvise.com

Meer weten?

Wil je weten wat Ondergrond voor jou kan betekenen?

Zoek contact