Coöperatie Ondergrond

Coöperatie Ondergrond bestaat op dit moment uit drie leden: Max de Corte, Paul de Graaf en Bastiaan Rooduijn. Om hen heen is zich een netwerk aan het vormen van vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers waaruit zich op termijn nieuwe leden zullen aansluiten.

Max de Corte

Voedselbosexpert

Met ruim 10 jaar stadslandbouw ervaring heeft Max zich vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling, ontwerp & aanleg van groen-blauwe schoolpleinen bij basisscholen. Daarnaast is hij voedselbosexpert in met name een (rand)stedelijke/sociale omgeving. Vanuit buurtmoestuinen, tuinderij De Voedseltuin en zijn werk met basisscholen heeft hij veel ervaring met het betrekken van bewoners en activeren van vrijwilligers; zowel bij het opzetten van projecten als onderhoud & continuering van deze initiatieven.
Daarnaast geeft Max les in diverse onderwerpen zoals permacultuur, moestuinieren, bodem & composteren, voedselbossen en eetbare natuurtuinen. www.moestuinman.nl

Paul de Graaf

Ontwerper & onderzoeker

Als ontwerper en onderzoeker verkent Paul sinds 2003 de mogelijkheden om stad en platteland duurzaam te (her)ontwerpen als sociaal-ecologisch systeem. Hij is expert op het gebied van duurzame integratie van landbouw en andere multifunctionele levende systemen in en om de stad en initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema, waaronder Eetbaar Rotterdam, ERGroeit en Rotterdams Forest Garden Netwerk. Als externe PhD aan de WUR onderzoekt hij hoe maatschappelijke initiatieven op het gebied van stedelijke voedselvoorziening kunnen worden betrokken in stedenbouw en planning. www.pauldegraaf.eu.

Bastiaan Rooduijn

Ecoloog & Plantenkenner

Bastiaan is afgestudeerd als ecoloog en boslandbouwer, met een sterke passie voor biodiversiteit en duurzame voedselproductie. Zijn kennis en ervaring op dit gebied zet hij nu al meer dan 5 jaar in voor de realisatie van eetbaar landschap, in zijn ogen dé manier om mens en natuur weer samen te brengen. Gespecialiseerd in eetbare planten en voedselbossen, is hij met zijn eigen onderneming Natvise actief in advies, ontwerp, aanleg, onderhoud, exploitatie en onderzoek van eetbaar landschap. Sinds 2019 is Bastiaan uitvoerend coördinator van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen, waarmee op gestandaardiseerde wijze ecologische, economische en sociale data wordt verzameld in een grote groep Nederlandse voedselbossen. www.natvise.com

Meer weten?

Samen zo veel mogelijk voedselbossen realiseren, die bijdragen aan duurzame voedselproductie en een gezonde, leefbare stad?

Zoek contact