In het kort

Het Voedselbos Schiebroekse Polder is door Ondergrond ontwikkeld voor Natuurmonumenten en Picnic, met medewerking van de gemeente Rotterdam. Het voedselbos bestaat uit twee delen: een belevingsbos en een productiebos. Het draagt bij aan biodiversiteit en biedt medewerkers en klanten van Picnic en bezoekers de ruimte om te leren en te proeven van het voedselbos. Op langere termijn kunnen producten uit het voedselbos wellicht vermarkt worden door Picnic. Het voedselbos draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied en laat zien hoe je met met meerjarige gewassen in verschillende lagen natuurinclusief voedsel kan telen. Het is daarmee een voorbeeldproject in het kader van Rotterdam de boer op.

Locatie

De Schiebroekse polder is een groene kamer in het verstedelijkte landschap rond Rotterdam, ingekaderd tussen Berkel-Rodenrijs, de metro, het spoor en de nieuwe A6. Het gebied is ingericht als natuur- en recreatiegebied; een halfopen landschap met nat en droger kruidenrijk grasland, weides, akkers, bosjes, boomgaarden, bomenrijen en struweel. In dit natuurrijke en productieve mozaieklandschap vormen de twee locaties voor het voedselbos nieuwe aanvullende puzzelstukjes.

Proces

Het ontwikkelproces is opgedeeld in drie fases. Eerst een gedeelde visie ontwikkeld op het voedselbos met betrokkenen van Picnic en Natuurmonumenten. Vervolgens is eerst een schetsontwerp gemaakt en zijn de eerste terreinwerkzaamheden begonnen: er zijn windhagen aangelegd en hoogteverschillen gemaakt die de afwatering verbeteren en verschillende condities creëren. Vervolgens is op deze ondergrond een gedetailleerd beplantingsplan gemaakt en dit wordt in fases aangeplant. 

Het beheer wordt hoofdzakelijk gedaan met medewerkers van Picnic.

Ontwerpvisie: een verhaal, twee locaties

Het voedselbos Picnic Voedselbos gaat het verhaal vertellen van de relatie tussen biodiversiteit, seizoensgebondenheid en gezonde verse voeding. Het wordt een groene leeromgeving en ecologische motor voor de omgeving.

De twee locaties verschillen qua bereikbaarheid en stedelijke drukte. Terwijl de noordelijke locatie naast het metrostation ligt en langs verschillende routes, ligt de zuidelijk locatie ingesloten tussen infrastructuur van metro, snelweg en trein. Hun inrichting verschilt en is complementair.

Educatief voedselbos (noordelijke locatie)

De noordelijke locatie is gericht op ontvangst en op beleving en op diversiteit. Diversiteit van gewassen, ecologische condities, micro-klimaten en van manieren om het voedselbos te beleven.
Hier wordt een binnenwereld gecreëerd met een ontvangstzone en drie open plekken in het bos.

De drie open plekken zijn gericht op verschillende soorten eetbare producten en op landschappelijke diversiteit. Elke ruimte krijgt zijn eigen thema: plukparadijs met bessen; saladebar met eetbaar blad, scheuten en bloemen; moerasbos met eetbare gewassen voor natte zones.

Productievoedselbos (zuidelijke locatie)

De zuidelijke locatie laat zien hoe een agrarisch voedselbos er uit kan zien. De polycultuur op rijen maakt het makkelijker te oogsten, eventueel ook machinaal. Een diverse inheems windhaag en 13 productieve gewassen waarborgen de biodiversiteit. De beplanting vormt een bloesemboog en biedt andere ondersteunende ecosysteemfuncties. De bomenrijen volgen de verkaveling van het landschap. De wallen en geulen volgen waar mogelijk bestaande hoogteverschillen van (gedempte) sloten.

Meer info en foto’s

Enthousiast om meer te leren over Ondergrond? Ontdek wat wij voor jou kunnen doen of neem contact met ons op!