Het Voedselbos Vlaardingen is een door mensen ontworpen ecosysteem dat voedselproductie op basis van natuurlijke principes combineert met kansen voor burgerparticipatie, biodiversiteit, natuur- en milieu educatie en ondernemerszin. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden in Voedselbos Vlaardingen verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de locatie. Stichting Voedselbos Vlaardingen wil daarmee bijdragen aan de maatschappelijke en vakmatige discussie over de toekomst van ons stedelijk groen, onze buitenruimte en onze landbouw. Paul de Graaf heeft zich in het bijzonder met het ruimtelijk ontwerp en de fondsenwerving voor de aanleg bezig gehouden en is nu met het RFGN nog als adviseur betrokken. Ook geeft hij regelmatig rondleidingen. Het wekelijks onderhoud met vrijwilligers wordt door Jeroen Hooijmeijer (RFGN/Snoepjestuin) gecoördineerd en begeleid.

Mooie Quote over het project of van de klant

SKAR Tuinen
Voedselbos Vlaardingen – Juni 2017

Meer informatie is te vinden op de website van Voedselbos Vlaardingen.